Datum

Datum (från latin datum, ”givet”) är en referens till en viss dag representerad i ett kalendersystem. Datumformat. Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år. 7.1.2020  · The vertical datum is similarly "realized" through a collection of specific points […]